کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 11 اسفند 1402
 

ما به شما لذت تنفس هوایی مطبوع را هدیه میدهیم  _ با ما برترین کیفیت و مناسب ترین قیمت را تجربه کنید

شماره حساب

پشتیبانی

شبکه های اجتماعی
اخبار
انواع فن های کامپیوتریebmpapst

فن کامپیوتری(ebmpapst)

مدل فنی مشخصات فن
5656S کامپیوتری 13سانتیمتری(بلبرینگی)220ولت عرض3/8
4656N کامپیوتری12سانتیمتری(بلبرینگی)220ولت عرض3/8

4650N

کامپیوتری12سانتیمتری(بوشی) 220ولت عرض3/8
9956 کامپیوتری12سانتیمتری(بلبرینگی) 220ولت عرض2/5
9950 کامپیوتری12سانتیمتری(بوشی) 220ولت عرض2/5
9906 کامپیوتری12سانتیمتری(بلبرینگی)110ولت عرض2/5
9900 کامپیوتری12سانتیمتری (بوشی)110ولت عرض2/5
3956 کامپیوتری9سانتیمتری(بلبرینگی) 220ولت عرض2/5
3950 کامپیوتری9سانتیمتری(بوشی) 220ولت عرض2/5
3656 کامپیوتری9سانتیمتری(بلبرینگی) 220ولت عرض3/8
3650 کامپیوتری9سانتیمتری(بوشی) 220ولت عرض3/8
3906 کامپیوتری9سانتیمتری(بلبرینگی) 110ولت عرض2/5
3900 کامپیوتری9سانتیمتری(بوشی) 110ولت عرض2/5
8556A کامپیوتری8سانتیمتری(بلبرینگی)220ولت عرض3/8 جلوزن
8550A کامپیوتری8سانتیمتری(بوشی)220ولت عرض 3/8 جلوزن
8556N کامپیوتری8سانتیمتری(بلبرینگی)220ولت عرض3/8 عقب زن
8550N کامپیوتری8سانتیمتری(بوشی)220ولت عرض3/8 عقب زن
4650Z

کامپیوتری12سانتیمتری(بوشی)220ولت عرض3/8 عقب زن

4656Z کامپیوتری12سانتیمتری(بلبرینگی)220ولت عرض3/8 عقب زن

 


فن آکسیال کامپیوتری EBMPAPST W2E
W2E 250 CE 65 02 آکسیال 25سانتیمتری گرد 220 ولت
W2E 200 CF 02 02 آکسیال 20سانتیمتری گرد 220 ولت
W2S 130 AA 03 01 کامپیوتری 15سانتیمتری بلبرینگی چشمی 220 ولت
W2E 142 BB 01 01 کامپیوتری 15ساتیمتری بلبرینگی 8ضلعی 220ولت
W2E 142 BB 05 01 کامپیوتری 15سانتیمتری بلبرینگی 8ضلعی 110 ولت
W2E 200 HL 38 01 آکسیال 20سانتیمتری چهارگوش نقره ای
W2E 250 HL 06 01 آکسیال 25سانتیمتری چهارگوش نقره ای
W2E 143 AB 09 01 کامپیوتری 15سانتیمتری بلبرینگی گرد 220ولت عقب زن
W2D 200 CA 02 01 آکسیال 20سانتیمتری گرد 3فاز
W2D 250 CA 02 01 آکسیال 25سانتیمتری گرد 3فاز

 


بازدید: 2736